שירותים וממשל

פתרונות BI לתעשיית השירותים והממשל

ארגונים ציבוריים חסרים שקיפות תפעולית. מאגרי מידע מונעים ראייה רוחבית על תכניות, השקעות והוצאות, שגורמים לחוסר יעילות. לחצים לקיצוץ בעלויות, שיפור ביצועים ואחריות לדיווח דורשים תהליכי עבודה מודרניים ונטישת שיטות עבודה מסורתיות.

לדברי אוהד קופולוביץ' מחברת G4S מערכת ה BI שפותחה מאפשרת מעקב שוטף, קל ונח ,אחר הביצועים של הארגון ומביאה לכך שההחלטות העסקיות המתקבלות יהיו מושכלות ואיכותיות יותר

למה Sense?

  • זיהוי איזורים טעוני שיפור וצווארי בקבוק בתהליכים

  • יישום מבני הכנסות וביצועים יעילים יותר

  • הפיכת תהליכים ידניים לתהליכים אוטומטיים מבוקרים

  • הרחבת שרותי מידע באינטרנט לאזרח

  • השג יעדי שקיפות, התנהלות ותכנון